تعمیرات زیر دریا

تعمیرات زیر دریا

تعمیرات زیر دریا

تعمیرات زیر دریا: مصالحی که در هوای آزاد مورد استفاده قرار می گیرد، برای استفاده در زیر آب عمومأ ناکارآمد هستند. دو مسأله عمده که کار در زیر آب برای عملیات تعمیراتی وجود دارند اینست که اول هزینه و سختی کار برای انجام عملیات تعمیراتی در زیر آب باید به حداقل ممکن برسد و دوم روش ترمیم باید با توجه به روشهای تعمیراتی امکانپذیر و در دسترس انتخاب گردد.

مصالحی که برای کار در زیر آب ارائه می شود بسیار حساس و دقیق می باشند و از اینرو برای اخذ نتیجه مطلوب می بایست نیروهای اجرایی قبل از بهره برداری از آنها آموزش کافی دیده باشند.

تأمین مصالح:

مصالح کاربردی در زیر دریا از لحاظ پایه ساختاری به دو بخش پایه اپوکسی و پایه معدنی تقسیم می شوند. بدلیل تفاوت عمده ساختاری بین متریال زیر دریا و خشکی و نیز نیازمندیهای لازم برای کار در زیر آب، ترمیم در زیر آب بسیار هزینه بر تر از عملیات مشابه در خشکی می باشد. بطور کلی در ایران متریال تعمیراتی مخصوص زیر دریا بسیار نایاب تر می باشد. از اینرو به جهت پوشش این نیازمندی ملی، دپارتمان تحقیق و توسعه انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران با همکاری واحد بازرگانی این مجموعه ، مصالح، ابزارها و متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه های ترمیم و بهسازی سازه های بتنی در زیر دریا را معرفی و ارائه می نماید.

برای مشاوره یا سفارش با کارشناسان انستیتو ملی تعمیرات بتن در تماس باشید:

09124873228

09032225144

09032225244

09032225344

09372494935

مشاهده همه 2 نتیجه