نگهدارنده های بتن

نگهدارنده های بتن

نگهدارنده های بتن:

نگهدارنده های بتن به متریال و اموری اطلاق می شود که به نوعی محافظت کننده بتن تازه و سطوح مورد ترمیم قرار گرفته با ملات های پایه سیمانی می باشد. این متریال ها در امور مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جمله روغن جدا کننده برای قالبهای ژاکت بتنی، پوشش های عمل آوری بتن و … می باشد.

 

هیچ محصولی یافت نشد.