کار کردن زیر آب

کار کردن زیر آب:

کار کردن زیر آب را می توان به طور کلی به یکی از سه دسته عمده دسته بندی کرد: غواصی فردی، غواصی با یک قایق زرهی زیر آبی و یا یک وسیله زیردریایی مجهز کنترل از راه دور (ROV).

غواصی ، روش سنتی متداول برای انجام وظایف در زیر آب است. در این دسته، غواص مجهز به کپسولها و سیستمهای تنفسی ویژه برای زیر دریا شامل اسکاب (دستگاه تنفسی زیر آب) و کپسول هوا می باشد.

توضیحات

کار کردن زیر آب:

کار کردن زیر آب را می توان به طور کلی به یکی از سه دسته عمده طبقه بندی کرد:

غواصی فردی، غواصی با یک قایق زرهی زیر آبی و یا یک وسیله زیردریایی مجهز کنترل از راه دور (ROV).

غواصی ، روش سنتی متداول برای انجام وظایف در زیر آب است. در این دسته، غواص مجهز به کپسولها و سیستمهای تنفسی ویژه برای زیر دریا شامل اسکاب (دستگاه تنفسی زیر آب) و کپسول هوا می باشد.

کار کردن زیر آب در فشار بیش از یک اتمسفر باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در بدن انسان می شود. به عنوان مثال، بافت های بدن گازها را با نرخ متفاوتی نسبت به حالت معمولی که روی سطح تجربه کرده است جذب و دفع می کنند. به همین دلیل، مدت زمان مجاز برای انجام کار در زیر آب با افزایش عمق کاهش می یابد.

استانداردهای صنعت برای کار کردن زیر آب:

استانداردهای صنعت به یک غواص با تجهیزات لباس و هوای فشرده غواصی که تا عمق  ۱۰ متر کار می­کند، محدودیت زمانی تعیین نکرده است. با این حال، اگر کار در عمق ۲۰ متر انجام می ­شود، بدون اقدامات امدادی ویژه ، غواص تنها می تواند برای حدود ۶۰ دقیقه کار کند.

حداکثر حد استاندارد صنعت ۳۰ دقیقه کار در عمق۳۰ متری آب دریا است. هرچند استفاده از لباسها و تجهیزات ویژه و همچنین استفاده از گازهای ترکیبی امکان کار در عمق های بالا را برای غواصی فراهم کرده است اما همواره باید از تمهیدات ویژه ای برای اینکار استفاده نمود. (برگرفته از آیین نامه بین المللی تعمیرات بتن زیر دریا )

بطور کلی پیچیدگی و در نتیجه هزینه اجرای پروژه های زیر آب با سیستم های غواصی مورد استفاده در پروژه ها با افزایش عمق افزایش می یابد.

انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با در اختیار داشتن تجهیزات، مهندسین و تکنسین های غواصی مسلط به تعمیرات بتن، خدمات تعمیرات و بهسازی در زیر آب و دریا برای ترمیم پایه های اسکله، دیواره آبگیر ها، پایپینگهای زیر دریا، پایه های سکوها و پلهای رودخانه ای و بطور کلی تمام امور تعمیرات بتن زیر دریا ارائه می دهد.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ترمیم بتن زیر دریا ، با کارشناسان انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران در تماس باشید