تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه:

تحقیق و توسعه: امروزه پیشرفت و تکنولوژی حد و مرزها را درنوردیده بطوریکه هر روز شاهد پدیده های نوظهوری در صنایع و علوم گوناگون هستیم. بتن نیز همانند تمام مصنوعات بشر از این اصل مبرا نبوده و نو آوریهایی گاهأ بسیار شگرف در آن می توان دید.

انواع بتن های نوظهوری که عمر نسبتأ جدیدتری دارند با اهداف مختلفی ساخته شده اند. همچون بتن های:

  • بتن گوگردی
  • بتن پلیمری
  • بتن غلطکی یا RCC
  • بتن خود تراکم یا SCC
  • بتن سبک
  • بتن اسفنجی
  • بتن شفاف
  • و …

که هریک کاربرد و توانمندی خاصی دارند که موجب تفاوتشان شده است.

ترمیم و تعمیرات بتن زمانی بصورت جدی مورد توجه قرار گرفت که سالها از نخستین سازه های بتنی گذشت و زمان آن رسید سازه مورد ترمیم و افزایش عمر سرویس گیری قرار گیرد. شیوه های نوین همواره نتیجه ایده آلی نمیدهند و درواقع این تجربه هست که به کمک دانش مهندسی توانسته گام امیدبخشی در هر مقطع بردارد.

نوآوری و خلاقیت در تعمیر و نگهداری سازه های بتنی:

تعمیرات در تمام مصنوعات بشر جایگاه ویژه و کاریردی دارد. ترمیم و بهسازی سازه ها در ابتدای امر، کاری تعریف شده و با شرح خدمات مشخص نبوده. امروزه با گذشت سالها از اولین تجربه ترمیمی، هنوز در عموم پروژه های مقاوم سازی ابتکار و خلاقیت در اولویت بوده و روشهای پایه و اصولی فقط ابزاری برای آن بشمار می رود. چراکه روش ترمیم و انتخاب مصالح تعمیراتی همواره تابعی از شرایط حاکم بر پیرامون سازه می باشد.

لزوم تحقیق و توسعه:

وجود واحدی با عنوان تحقیق و توسعه یکی از اساسی ترین و مهمترین عوامل رشد و پویایی و در نتیجه ارتقاع کیفیت هر مجموعه می باشد. واحد تحقیق و توسعه انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران نیز با همین هدف ایجاد شده و توانسته گستره ای وسیع از فعالیتهای تعمیراتی را در نسخه جامع به جامعه مهندسین ارائه نماید.

مشاهده همه 3 نتیجه

ArabicEnglishPersianRussianTurkish