تحقیقات پیشرفته

تحقیقات پیشرفته

تحقیقات پیشرفته:

تحقیقات پیشرفته هدفمند نتیجه بخش و بهره برداری از آن عامل اصلی رشد و توسعه در مجموعه های تخصصی می باشد. از اینرو واحد تحقیق و توسعه انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران همواره در پویایی و فعالیت های علمی چالش های خود را داشته و خواهد داشت. مطالعه و پژوهش درباره موضوعات علمی و تحقیقاتی، چه در راستای پیشبرد مسائل مراکز صنعتی، فاز جدیدی از خدمات تحقیقات پیشرفته است که واحد R&D انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران ارائه می دهد.

در این بخش از وبسایت، بر آنیم تا بخشی از تحقیقات انجام شده توسط این مجموعه را برای مطالعه محققان و علاقمندان منتشر کنیم تا در راستای حمایت از دانش و پژوهش ملی نقش سازنده ای داشته باشیم.

تحقیقات:

زمینه های تحقیقاتی در رشته های تخصصی این مجموعه بخصوص بتن خواهد بود که در این راستا مباحثی چون متریال مورد استفاده و برسی فرمولاسیون کلی، برسی جزئیات اجرایی و تحلیل و بهبود کیفیت آن خواهد بود.

 

 

نمایش یک نتیجه

ArabicEnglishPersianRussianTurkish