پوشش های ضد اسید

پوشش های ضد اسید

پوشش های ضد اسید:

پوشش های ضد اسید: عدم پوشش و حفاظت مهندسی از سازه های بتنی، عمومأ به دلیل درک ناکافی از خطر خسارت ناشی از خوردگی اتفاق می افتد. این موضوع زمانی پر رنگ تر جلوه می کند که پس از گذشت زمان کوتاهی از بهره برداری از یک واحد متوجه خورده شدگی و آسیب دیدگی سطوح بتنی سازه می‌شویم. اتفاقی که در مرحله طراحی اولیه یا بعنوان یکی از الزامات قبل از بهره برداری پیش بینی نشده است. خسارات ناشی از خوردگی اسیدی به دو دلیل رخ می دهد. یا اقدامات حفاظتی و کوتینگ به طور کلی نادیده گرفته شده است و یا از نظر فنی کافی و یا مناسب نمی‌باشد.

خوردگی و تخریب در یک سازه بتنی به این معنا نیست که همیشه بتن در برابر مواد خورنده مانند اسیدها شسته شده  و از بین می رود بلکه ممکن است مواد خورنده به داخل بتن غیر آب بند نفوذ کرده و در نتیجه میلگرد داخل بتن خورده شود. این فرآیند باعث ایجاد اکسید آهن شده و افزایش حجم می دهد. این افزایش حجم باعث تخریب لایه کاور بتن می شود. این اتفاق نه فقط بخاطر نفوذ اسیدها، بلکه بدلیل نفوذ کلریدها و دی اکسید کربن به بتن نیز رخ دهد که در بخش خوردگی به تفصیل درباره آن صحبت شده است.

انواع پوشش های ضد اسید:

بطور کلی پوشش های ضد اسید به سیستم حفاظتی اتلاق می شود که با هدف جلوگیری از خوردگی سطحی و عمقی بتن اجرا می گردد. این پوششها از نقطه نظرهای کیفی و عملکردی به گونه های عمده زیر تقسیم بندی می شوند.

  1. رنگهای ضد اسید
  2. ورق های ضد اسید
  3. آجر ضد اسید
  4. بتن های پلیمری ضد اسید
  5. کاشی های ضد اسید
  6. پوشش های فایبر گلاس یا GRP

هرکدام از روشهای فوق با تغییراتی در جزئیات گونه های متفاوتی دارند که بسته به شرایط خاص خود باید انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. برای اخذ نتیجه مطلوب می توانید با کارشناسان فنی انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران تماس بگیرید.

تماس با کارشناسان فنی:

09124873228

09032225144

09032225244

09032225344

نمایش یک نتیجه

ArabicEnglishPersianRussianTurkish