برسی انواع خرابی بتن در پایپرک ها و فونداسیون ها

توضیحات

برسی انواع خرابی در بتن پدستال و فونداسیون ها:

فونداسیونها و پایپرکهای بتنی و ستونک های پدستال بدلیل تماس مستقیم با خاک و مواد خورنده و سولفاتهای موجود در آن، یکی از آسیب پذیر ترین نقاط سازه می باشد که عمومأ بدلیل پنهان ماندن در زیر خاک دیده نمی شوند. از طرفی، امروزه با توجه به گذشت زمانی کم و بیش از احداث سازه های بتنی و قرار گرفتن سازه های مختلف در شرایط بهره برداری ، تعمیرات سازه های بتنی به لحاظ اهمیت سازه ها و نیز هزینه های مربوطه امری مورد توجه می باشد. چرا که عدم توجه به این امر به خصوص در سازه های با اهمیت و صنعتی می توان تحمیل کننده خسارت های مادی ، بهره برداری ، مدیریتی و استراتژیک زیادی باشد.

بتن مدرن با مواد بسیار با دوام ساخته می شوند و اگر طرح اختلاط درست و متناسب باشد ، می تواند برای مدت زمانی بسیار طولانی و تحت شرایط عادی به ما خدمت رسانی نمایند.

با این حال، بسیاری از سازه های بتنی بازسازی شده، با استفاده از تکنولوژی بتن اولیه ساخته شده اند و در حال حاضر نیز بیش از ۰۵ سال از بهره برداری آنها در شرایط سخت می گذرد . برای حصول اطمینان این بتن ها باید به طور منظم بازرسی و تعمیر و نگهداری لازم برای حفظ سرویس انجام شود . مدیران و مهندسان بهره بردار ، باید توجه داشته و درک کنند که تعویق در تعمیر و نگهداری به هیچ وجه مقرون به صرفه و اقتصادی نیست . عدم انجام سریع تعمیر و نگهداری مناسب و لازم به راحتی باعث نیاز به انجام تعمیرات بسیار گران قیمت و یا خارج از سرویس شدن سازه ها خواهد شد.

تجربه نشان داده بخش های خاصی از سازه های بتنی که در معرض هوازدگی ) اکسپوز ( و یا شرایط ساحلی می باشند بسیار آسیب پذیرتر از سایر بخشها می باشند. دیوارهای با سطح نمایان بالاتر از ۲ متر ، اسکله ها ، ستونها ، نرده ها و دست انداز کنتر جاده ها ، همه جداول، کف درگاهها ، کتبه ها ، مخازن ، پدستالها ، پیش آمدگی لبه بام ، و گوشه ها و همه سطوحی که در تماس با اسپری آب یا آب هستند اغلب سطح شان در طول فرآیند تبلور نمک و یا در مناطق سرد خیز انجماد آب دچار تغییر می شود . در صورت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مانند استفاده از ترکیبات آب بند کننده بتن برای این شرایط آب و هوایی ، دوام این سطوح می تواند تا حد قابل ملاحظه ای بهبود و دوره بهره برداری از آنها تا حدود زیادی افزایش یابد.

آنچه بیش از همه چیز می تواند باعث ایجاد آسیب در بتن سازه ها گردد نفوذ پذیری بالا می باشد. بتن با همه نکات مثبت و قوی خود دارای نقاط ضعفی می باشد، که البته بسیاری از آنها ارتباط زیادی با میزان نفوذ پذیری بتن دارد.

نفوذ پذیری بتن می تواند باعث ایجاد و قوت گرفتن آسیب های مختلفی در بتن گردد. نفوذ پذیری به منزله میزان نفوذ آب و یا مایع به درون بتن می باشد. این نفوذ پذیری می توان به صورت نفوذ موئیه و جریان نشت وجود داشته باشد.

“برسی انواع خرابی در بتن پدستال و فونداسیون ها”

در خصوص سازه بتنی پدستالها دلایل زیادی برای وجود تخریب در بتن سازه وجود دارد. که از جمله آنها علاوه نفوذپذیری بالای بتن به علت عدم به کارگیری تمهیدات ساخت ، خوردگی میلگردها ، سولفاته شدن، کربناسیون و تبلور نمک اشاره کرد. البته این امکان وجود دارد که با بررسی های بیشتر مشخص شدن عواملی چون واکنش قلیایی سنگدانه ها و یا باران اسیدی ) با توجه به وجود مواد هیدروکربنی و … در محیط ( نیز در تخریب بتن مذکور موتر بوده است.

این سازه ها بنا به وجود تخلخل به ذات در بتن اجرایی به علت دانه بندی نامناسب و عدم ویبره لازم، وجود درزهای اجرایی به علت محدودیت های اجرایی در بتن ریزی و قطع بتن های زیاد ناشی از کبود احتمالی امکانات و استفاده از قالب ، طرح اختلاط نامناسب ، عدم استفاده از افزودنی های بتن مناسب ) با توجه به عدم استفاده از مواد افزودنی بتن در زمان ساخت ( دارای نفوذ پذیری بالایی می باشد.

لازم به ذکر است وجود نفوذ پذیری در بتن می تواند به علت یک یا تاثیر چند مورد و یا همه موارد بالا باشد. باید توجه داشت که نفوذ پذیری بتن به صورت تصاعدی در طی زمان و مدت بهره برداری افزایش می یابد.

این نفوذ پذیری خود سر منشا ایجاد انواع آسیب در بتن می باشد. عمده ترین آسیب در سازه مورد نظر خوردگی آرماتور ها می باشد. این فرآیند با افزایش نفوذپذیری سرعت و شدت بیشتری می یابد. در پیوست یک به فرآیند و نحوه آسیب بر اثر خوردگی اشاره شده است. لازم به ذکر است خوردگی و تخریب بتن باعث کاهش باربری مفید سازه ها و تشدید تخریب بر اثر عملکرد بتن سازه گردیده است.

آنچه می تواند باعث دوام سازه های بتنی گردد لزوم کنترل نفوذ پذیری بتن می باشد. لذا اکنون بهترین امر پس از بازسازی آسیب ها موجود براساس روش های آمده در بخش طرح بازسازی ، کاهش و کنترل نفوذ پذیری با استفاده از پوشش مناسب با هدف ارتقا، دوام سازه و جلوگیری از آسیب ها در آینده می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در زمینه روش ترمیم و یا تامین متریال تعمیراتی، با مهندسین و کارشناسان انستیتو ملی تعمیرات بتن ایران در ارتباط باشید

۰۹۱۲۴۸۷۳۲۲۸

۰۹۰۳۲۲۲۵۱۴۴

۰۹۰۳۲۲۲۵۲۴۴

۰۹۰۳۲۲۲۵۳۴۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArabicEnglishPersianRussianTurkish